Oändliga möjligheter!

Med en 3D-skrivare finns det oändliga möjligheter! Du kan ha ett snirklande hål genom din detalj, du kan bygga in en metalldel eller så kan du bygga in elektronik i detaljen! Titta gärna på några av de videor som vi samlat för inspiration!